View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2057/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
08/08/2019
Ngày hiệu lực
08/08/2019
Trích yếu
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà, giai đoạn 1 - tỉnh Hà Nam”
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬