View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2056/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
08/08/2019
Ngày hiệu lực
08/08/2019
Trích yếu
Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ kaolin felspat Hang Dơi” tại xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬