View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
2054/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
08/08/2019
Ngày hiệu lực
08/08/2019
Trích yếu
Tổ chức Liên hoan phim môi trường lần thứ 7
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬