View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1856/BTNMT-QBVMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
24/04/2019
Ngày hiệu lực
24/04/2019
Trích yếu
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬