View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
981/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
19/04/2019
Ngày hiệu lực
19/04/2019
Trích yếu
Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬