View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
986/QĐ-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
19/04/2019
Ngày hiệu lực
19/04/2019
Trích yếu
Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang”
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬