View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
1779/BTNMT-PC
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Ngày ban hành
19/04/2019
Ngày hiệu lực
19/04/2019
Trích yếu
V/v trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng qua các Kỳ họp Quốc hội, Quốc hội khóa XIV
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬