View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
417/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
13/04/2019
Ngày hiệu lực
13/04/2019
Trích yếu
Ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬