View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
415/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
12/04/2019
Ngày hiệu lực
12/04/2019
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬