View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
618/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
12/02/2019
Ngày hiệu lực
12/02/2019
Trích yếu
Thực hiện nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬