View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
474/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
04/03/2019
Ngày hiệu lực
05/03/2019
Trích yếu
Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Phú Thọ
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬