View_ChiTietChienLuocQuyHoach

CHI TIẾT CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH
Số, ký hiệu
1216/QĐ-TTg
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Chiến lược
File đính kèm
Ngày ký
05/09/2012
Ngày hiệu lực
05/09/2012
Trích yếu
Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬