View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
35/2019/QĐ-TTg Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu 15/02/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
91/QĐ-BTNMT Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. 13/01/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
159/BTNMT-TNN Về việc vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt đầu mùa cạn năm 2020 10/01/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
78/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020 08/01/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
112/BTNMT-TNN Về việc vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020 08/01/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
28/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 07/01/2020 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
32/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 07/01/2020 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
3432/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/12/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
7029/BTNMT- ĐCKS Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019 31/12/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
7030/BTNMT- ĐCKS Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019 31/12/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬