MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 2
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2021 74/QĐ-BTNMT 14/01/2021 1.Cong khai du toan NS nam 2021.rar
2 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2021 430/QĐ-VKTTVBDKH 31/12/2020 1.Cong khai du toan NS nam 2021 -Vien KHKTTV-BDKH.rar
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬