MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường năm 2019

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung tuyển dụng viên chức như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại Bảng tin của Viện và trên trang web: http://isponre.gov.vn.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 102, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. (điện thoại: 04.37931629 - số lẻ 123).

1. Thông báo tuyển dụng viên chức

2. Phụ lục chi tiết

3. Đơn đăng kí dự tuyển viên chức

 Content Editor ‭[5]‬