MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo về Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn giữa Việt Nam - Lào

Ngày 24 tháng 2 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam và Lào, ông Trần Hồng Hà và ông Sommad Pholsena, đã đồng ký Bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2019-2024.

Để triển khai nội dung Bản ghi nhớ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào để tổ chức Hội nghị Bộ trưởng và Hội thảo về Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý các khu bảo tồn giữa Việt Nam - Lào.

Hội thảo dự kiến được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình vào tháng 12/2019, Hội thảo nhằm tạo cơ hội để Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý khu vực bảo tồn đa dạng sinh học liên biên giới liên quan đến các Mục tiêu của Chương trình làm việc về các khu bảo tồn (PoWPA). Xác định cơ hội hợp tác và sự đồng thuận giữa Bộ TN-MT của Việt Nam và Lào về thiết lập một khung kế hoạch hành động chung với các sáng kiến thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học liên biên giới và tăng cường quản lý hệ thống khu bảo tồn thuộc vùng sinh thái dãy Trường Sơn trong giai đoạn 2020-2025; đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ hoặc phương án huy động nguồn lực tài chính và sự tham gia của các bên quan tâm về thực hiện các sáng kiến bảo tồn liên biên giới.

 

 Content Editor ‭[5]‬