MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đá trang trí mỹ nghệ khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 1734/QĐ-BTNMT về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác đá trang trí mỹ nghệ tại khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Theo Quyết định, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá là Công ty TNHH Việt Á (Tên viết tắt: VIETA CO,LTD).

Giá trúng đấu giá (Rđg): 4,7% (Bốn phẩy bảy phần trăm).

Theo đó, Công ty TNHH Việt Á phải nộp tiền trúng đấu giá trước khi cấp phép khai thác khoáng sản và theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái; nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

TỌA ĐỘ, DIỆN TÍCH KHU VỰC

trúng đấu giá Quyền khai thác khoáng sản

 

Tên khu vực khoáng sản

Điểm

góc

Hệ tọa độ VN2000, KTT 105, múi chiếu 60

Diện tích (ha)

X(m)

Y(m)

Đá trang trí mỹ nghệ khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

1

2 387 075

458 895

31

2

2 388 364

459 356

3

2 388 396

459 699

4

2 387 040

459 018

 

CTTĐT

 

 Content Editor ‭[5]‬