MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Quyết định số 597/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 43 Viên chức (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Địa chỉ: Số 02, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37555237.

4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển thông qua phỏng vấn.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 8 năm 2019.

- Địa điểm: Tại trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

 Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: www.dosm.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: www.monre.gov.vn và Báo Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Điện thoại: (024) 37555237.

Ghi chú:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng của 01 đơn vị tuyển dụng (tại Phụ lục kèm theo thông báo này).

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trân trọng thông báo./.

Tải Thông báo và phụ lục tại đây.

CTTĐT

 Content Editor ‭[5]‬