MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường và phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Nhằm hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường và phổ biến các nội dung chính Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường và phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên, cụ thể như sau:

Thời gian: bắt đầu từ 8h30 ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung Hội thảo: Nghe trình bày nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường; Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố môi trường của Việt Nam - một số vấn đề đặt ra, trong đó có vấn đề về đánh giá tác động xã hội và giới; Đánh giá tác động xã hội và giới trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường và đề xuất; Thảo luận nhóm về đánh giá tác động xã hội và giới của dự thảo Quy chế; Giới thiệu văn bản pháp luật có liên quan (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường); Thảo luận về các đề xuất, đánh giá từ kết quả báo cáo đánh giá tác động và các nguyên tắc trong việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế…

Hội thảo sẽ có sự tham dự của đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Bắc; đại biểu đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc.

Tài liệu Hội thảo được đăng tải tại đường link https: //bitlv.vn/30yp.

 

 Content Editor ‭[5]‬