MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Hội nghị tổng kết bước đầu Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết bước đầu Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 (Đề án 47) nhằm tổng kết, đánh giá bước đầu thực hiện Đề án 47, chỉ ra các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân làm cơ sở xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Thành phần: Chủ trì Hội nghị là Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và các thành viên Ban Chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có Đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan, các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án 47.

Thời gian: 01 ngày, từ 8h00, ngày 26/3/2019 (thứ Ba);

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà B, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm.

 Content Editor ‭[5]‬