MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Lễ bàn giao đợt I cho các tỉnh phía Bắc các sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các Đề án, nhiệm vụ Chính phủ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc sớm đưa các kết quả điều tra, đánh giá, tìm kiếm nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước vào cuộc sống nhằm phục vụ kịp thời kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương; Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao đợt I cho các tỉnh phía Bắc các sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Buổi lễ bàn giao được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Almaz - Vinhomes River Side, Long Biên, Hà Nội vào ngày 22/3/2019.

Các sản phẩm được bàn giao đợt I bao gồm: Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 trên toàn quốc (đợt I bàn giao cho 31 tỉnh, thành phố phía Bắc); Sản phẩm Nhiệm vụ “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - Giai đoạn I” ở 09 đô thị (đợt I bàn giao cho 03 đô thị là: Hà Nội, Hải Dương và Thái Nguyên); Kết quả của Dự án số 1 về Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” (đợt I bàn giao cho 10 tỉnh phía Bắc gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị); Tài liệu “Quản lý nước dưới đất các đới ven biển” cho 11 tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo quý Cơ quan tham dự và tiếp nhận các sản phẩm.

 Content Editor ‭[5]‬