MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 18/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị của Chính phủ về “Đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Thời gian: 01 ngày, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo các cơ quan liên quan của Đảng, Quốc hội;

- Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện có liên quan;

- Lãnh đạo các địa phương, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan vùng ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện một số đối tác phát triển;

- Các chuyên gia, nhà khoa học;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Mục tiêu của Hội nghị:

a) Đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP;

b) Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP, bao gồm: i) Các hoạt động ưu tiên có quy mô vùng, mang tính bền vững và có tính lan tỏa; ii) Các giải pháp về cơ chế, chính sách, khoa học và công nghệ, nguồn lực, cơ chế điều phối vùng, đối tác công - tư trong triển khai thực hiện Nghị quyết; iii) Mối quan tâm và định hướng cam kết của các Đối tác phát triển hỗ trợ việc thực hiện Nghị quyết.

c) Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân trong vùng.

Dự kiến kết quả của Hội nghị sẽ là cơ sở để ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Nội dung Hội nghị:

- Buổi sáng: sẽ diễn ra 04 phiên diễn đàn chuyên đề gồm:

1. Diễn đàn chuyên đề 1: “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

2. Diễn đàn chuyên đề 2: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

3. Diễn đàn chuyên đề 3: “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long”.

4. Diễn đàn chuyên đề 4: “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Buổi chiều Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn thể đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

 Content Editor ‭[5]‬