MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ trì Diễn đàn: Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tổ chức: Tổ chức trong 1 ngày (thời gian cụ thể do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định).

Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại một trong hai địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu của Diễn đàn:

a) Đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

b) Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP, bao gồm: i) Các hoạt động ưu tiên có quy mô vùng, mang tính bền vững và có tính lan tỏa; ii) Các giải pháp về cơ chế, chính sách, khoa học và công nghệ, nguồn lực, cơ chế điều phối vùng, đối tác công - tư trong triển khai thực hiện Nghị quyết; iii) Mối quan tâm và định hướng cam kết của các Đối tác phát triển hỗ trợ việc thực hiện Nghị quyết.

c) Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân trong vùng.

Kết quả của Hội nghị dự kiến ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo các cơ quan liên quan của Đảng, Quốc hội;

- Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội;

- Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện có liên quan;

- Lãnh đạo các địa phương, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan vùng ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện một số đối tác phát triển;

- Các chuyên gia, nhà khoa học;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

 Content Editor ‭[5]‬