MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Đá hoa làm vật liệu xây dựng xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và Đá granit làm ốp lát khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

1. Đá hoa làm vật liệu xây dựng xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

2. Đá granit làm ốp lát khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Thông tin liên hệ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0243.9330735).

 Content Editor ‭[5]‬