MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Mời nộp Hồ sơ Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ năm 2010 - 2020

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn loài hoang dã trong Thập niên Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc , đồng thời tiếp tục khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, giải pháp trong lĩnh vực bảo tồn loài hoang dã để bảo vệ các loài nguy cấp khỏi sự tuyệt chủng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ 2010 - 2020, với nội dung như sau:

  1. Đối tượng đăng ký tham gia

Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ năm 2010 - 2020.

  1. Điều kiện tham gia

Có công trình, đề tài, dự án nghiên cứu phát hiện mới về một hoặc nhiều loài động vật, thực vật hoang dã; đóng góp về bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế hoặc trong nước (thuộc danh mục tạp chí ISI); Có sáng kiến, giải pháp được áp dụng thành công trong công tác bảo tồn các loài hoang dã được cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi áp dụng sáng kiến, giải pháp xác nhận; Không vi phạm pháp luật và không có tranh chấp, khiếu kiện về đăng ký bản quyền.

  1. Thời gian đăng ký tham gia và Lễ trao giải thưởng

Hạn cuối nộp hồ sơ ngày 31/12/2020 (tính theo dấu bưu điện). Ban tổ chức sẽ không xét hồ sơ đăng ký gửi sau thời hạn nêu trên. Lễ công bố, vinh danh được tổ chức vào Quý II năm 2021 (dự kiến trao tại lễ kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2021).

Tổng cục Môi trường kính mong các tổ chức , cá nhân đủ tiêu chuẩn quy định tại Thể lệ Chương trình nộp Hồ sơ tham gia Chương trình này. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, bì thư ghi rõ “Tham gia Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ 2010 - 2020” tới địa chỉ: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường), số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức: ông Lê Ngọc Hưng , chuyên viên Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Điện thoại: 0944.083.109, Email: ngochung109vea@gmail.com / lnhung@monre.gov.vn) hoặc bà Nguyễn Thị Nhung, Cán bộ Dự án WLP (Điện thoại: 0966.945.818, Email: ntnhung.bca@gmail .com).

 Content Editor ‭[5]‬