MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây.

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 25/6/2020 đến hết ngày 24/7/2020;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 201B Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; - Số điện thoại cố định: 024.3.837.0598.

 Content Editor ‭[5]‬