MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, theo khuyến cáo của cơ quan y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo:

Tạm hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bố trí tiếp vào thời gian phù hợp với tình hình dịch bệnh, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Các trường hợp đăng ký Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân định kỳ thì gửi đơn qua Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin thông báo và mong được sự thông cảm, phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 Content Editor ‭[5]‬