MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020, các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây và trên trang web của Viện Khoa học tài nguyên nước.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 18 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 14.20, Văn phòng Viện Khoa học tài nguyên nước, Tầng 14, Tòa nhà Trung tâm tác nghiệp Khí tượng Thủy văn (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), Số 8 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.6785858

 Content Editor ‭[5]‬