12/04/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Nâng cao vai trò của Quỹ BVMT Việt Nam bảo đảm tăng cường nguồn lực và khuyến khích các hoạt động đầu tư BVMT

Chiều ngày 12/4, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho biết, dự thảo Quyết định có một số đề xuất thay đổi chính so với Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg như nâng mức vốn điều lệ của Quỹ; bổ sung các nhiệm vụ hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động đảm bảo an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam...

Với mức tăng trưởng tín dụng năm 2017 – 2018 của Quỹ đạt 27%, tăng gấp 2 lần so với các năm trước và tỷ lệ nợ xấu giảm; theo tính toán, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như vậy thì mức vốn điều lệ hiện tại của Quỹ không thể đáp ứng yêu cầu của các dự án bảo vệ môi trường; do vậy dự thảo đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ đồng trong 3 năm từ 2019 đến 2021.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu có chủ trương thành lập Quỹ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, với chức năng nhiệm vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có nhiệm vụ khá tương đồng với nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, phạm vi hoạt động trong vùng đồng bằng  sông Cửu Long (khu vực đã có 5 Quỹ bảo vệ môi trường địa phương đang hoạt động tại các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Long An, Cà Mau và Tiền Giang). Vì vậy, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đề xuất phương án bổ sung các nhiệm vụ này cho Quỹ thực hiện nhằm tránh chồng lấn nhiệm vụ và tận dụng được tổ chức bộ máy, kinh nghiệm quản lý sẵn có của Quỹ.

Tham gia góp ý cho dự thảo Quyết định tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo cơ bản đồng tình với các đề xuất của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và đề nghị Quỹ làm rõ hơn căn cứ pháp lý và quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm.   

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, công tác bảo vệ môi trường cần nhiều nguồn lực, trong đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là công cụ tài chính quan trọng của Nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án bảo vệ môi trường. “Vì vậy, cần thiết phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nhằm nâng cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quỹ; đồng thời bảo đảm tăng cường nguồn lực khuyến khích các hoạt động đầu tư bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Quỹ trên từng lĩnh vực trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ, định hướng hoạt động bảo vệ môi trường trong giai đoạn 05 năm tới làm căn cứ đề xuất, bổ sung nguồn vốn và nhiệm vụ của Quỹ. Đồng thời, tiếp thu ý kiến các thành viên Ban soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ trình Bộ xem xét, trình Chính phủ đảm bảo tiến độ và chất lượng.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬