14/03/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Hoạt động của Đoàn công tác Việt Nam tại COP25

Đoàn công tác của Việt Nam đã tham dự tất cả các nội dung kỹ thuật của Hội nghị, Đoàn kỹ thuật đã tích cực tham gia các sự kiện bên lề để trao đổi, chia sẻ thông tin về những nỗ lực ứng phó với BĐKH của Việt Nam và trao đổi hợp tác, mở rộng mạng lưới kết nối nhằm thúc đẩy hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH tại nước ta.

Một số hoạt động nổi bật gồm:

Tham gia sự kiện công bố Sáng kiến toàn cầu về định giá và thực hiện thị trường các-bon. Đây là sáng kiến toàn cầu do Ngân hàng Thế giới đề xuất nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thiết kế, thử nghiệm và sử dụng các công cụ định giá các-bon trong các nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chương trình là giai đoạn 2 của Đối tác thị trường các-bon (PMR) với tên gọi Đối tác thực hiện thị trường các-bon (PMI) sẽ được thực hiện trong 10 năm tới, với tổng kinh phí dự kiến là 250 triệu Đô la Mỹ. Thông qua các chương trình, chính sách, PMI sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của Thoả thuận Paris. Đại diện Việt Nam đã khẳng định kết quả thực hiện giai đoạn I (PMR) tại Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Ngân hàng Thế giới và các đối tác để triển khai thực hiện giai đoạn II (PMI).

Tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo chính thức của UNFCCC. Đại diện Việt Nam là đại diện duy nhất cho khu vực châu Á đã cùng đại diện 5 khu vực khác của UNFCCC chia sẻ kinh nghiệm, thách thức khi thực hiện rà soát, cập nhật NDC theo quy định của COP21.

Tham gia Hội thảo Thúc đẩy thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) để hỗ trợ thực hiện NDC - Nhân rộng các dự án và sự tham gia của các bên liên quan do Trung tâm Hợp tác môi trường quốc tế (OECC), Nhật Bản chủ trì tổ chức. Nội dung nhằm cập nhật hiện trạng JCM giữa Nhật Bản và 17 quốc gia đối tác, vai trò của cơ chế thị trường và việc nhân rộng JCM để hỗ trợ thực hiện NDC tại các quốc gia, các cơ chế hợp tác có thể liên kết khi nhân rộng JCM và một số kinh nghiệm trong triển khai cơ chế JCM.

Tham gia thảo luận tại sự kiện Các nhân tố để phát triển bền vững: Trái đất, Không khí, Lửa và Nước do Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI), Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA), Tổ chức Nông dân thế giới và Tổ chức An ninh trái đất tổ chức. Đại diện Việt Nam đã chia sẻ về Kế hoạch thích ứng trong lĩnh vực nông nghiệp và các dự kiến đóng góp thực hiện NDC của ngành nông nghiệp.

Tham gia thảo luận tại sự kiện Thúc đẩy hành động trong Hệ thống nông nghiệp và thực phẩm do Chính phủ New Zealand, Liên minh khí hậu và không khí sạch (CCAC) tổ chức. Đại diện Việt Nam đã chia sẻ việc hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng bản đồ vùng sản xuất phù hợp, triển khai các giải pháp ứng phó trong sản xuất lúa nhằm thích ứng với BĐKH, tăng cường chống chịu và thực hành giảm phát thải khí nhà kính.

Tham dự sự kiện Lồng ghép lĩnh vực xây dựng và tòa nhà vào NDC do Liên minh toàn cầu về xây dựng và tòa nhà (GABC) đồng tổ chức với Đối tác NDC nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về lồng ghép các hoạt động của ngành xây dựng, đặc biệt là các hoạt động về hiệu quả năng lượng vào NDC nhằm tăng cường các cam kết quốc gia cũng như tạo điều kiện hình thành ngành xây dựng xanh.

Tham gia thảo luận tại sự kiện “Ngày giao thông vận tải” và một số sự kiện bên lề khác về giao thông vận tải tại Hội nghị COP25 nhằm khẳng định vai trò của ngành giao thông vận tải trong thực hiện NDC, đồng thời xác định xu hướng toàn cầu giảm phát thải trong giao thông vận tải thông qua: (i) Tích hợp quy hoạch giao thông vận tải với hệ thống quy hoạch quốc gia, vùng, địa phương (ii) Chuyển đổi sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới; (iii) Chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng phương tiện giao thông điện.

Tham gia thảo luận tại Hội thảo về quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu minh bạch của Thỏa thuận Paris. Đại diện Việt Nam khẳng định tầm quan trọng và kinh nghiệm xây dựng hệ thống MRV cấp quốc gia, cấp ngành trong việc thực hiện hiệu quả cam kết của Việt Nam trong NDC.

Tham gia thảo luận tại sự kiện Thực hiện mục tiêu BĐKH thông qua quản lý ở các cấp (trung ương - địa phương) và thành phố xanh do Bộ Kế hoạch và Đầu 10 tư và Đối tác toàn cầu LEDS và Đối tác Châu Á LEDS đồng tổ chức. Đại diện Việt Nam đã chia sẻ các kinh nghiệm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh tại tỉnh Lâm Đồng.

Tham gia thảo luận tại sự kiện bên lề của Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã (WWF), đại diện Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển thị trường năng lượng tái tạo: tiềm năng về năng lượng tái tạo; những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong tạo hành lang pháp lý; các rào cản và cơ hội trong phát triển thị trường năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Tham gia thảo luận tại Hội thảo Hướng tới ASEM không chất thải nhựa – các thực tiễn về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải (3R) ở châu Á và châu Âu do Diễn đàn môi trường Á - Âu (ASEF) và Văn phòng Liên hợp quốc về phát triển bền vững (UNOSD) tổ chức.

Tham gia thảo luận tại sự kiện về xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, đại diện Việt Nam đã chia sẻ, thảo luận về cơ hội thu hút sự tham gia thực hiện NDC của khối tư nhân.

Tham gia thảo luận tại sự kiện về thiết kế cơ chế thực hiện Điều 6 của Thỏa thuận Paris do Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) chủ trì. Đại diện Việt Nam đã trao đổi quan điểm về cơ chế thị trường và phi thị trường.

Tham gia thảo luận tại sự kiện về ứng dụng của công cụ Calculator 2050 nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển và sử dụng công cụ 2050 của Việt Nam trong quá trình xây dựng, rà soát, cập nhật mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng.

Phối hợp cùng Mạng lưới NAP toàn cầu (NAP Global Network) và Quỹ Winrock tổ chức sự kiện bên lề “Tài chính cho xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP): chiến lược và kinh nghiệm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân”. Tại sự kiện, đại diện đoàn Việt Nam đã trình bày về các bước xây dựng NAP và Việt Nam đã tiến hành cũng như những cơ hội dành cho khối tư nhân trong quá trình thực hiện NAP.

Tham dự Hội nghị bên lề về MRV trong lĩnh vực Năng lượng và Giao thông vận tải: Đại diện đoàn Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống MRV cấp quốc gia trong việc thực hiện hiệu quả cam kết của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris về BĐKH. Quá trình xây dựng hệ thống MRV cấp quốc gia sẽ tận dụng hiệu quả các kinh nghiệm từ xây dựng các báo cáo khí hậu định kỳ và các nghiên cứu, thí điểm đã được thực hiện cho hệ thống MRV cấp ngành/dự án. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống MRV cấp quốc gia/ngành và thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH.

Tham gia thảo luận tại sự kiện về Phụ nữ và Thanh niên yếu tố thay đổi hành động ứng phó với BĐKH do Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp với Chương 11 trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức. Đại diện Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với GIZ, UNDP, UNWOMEN, nhóm CCWG về lồng ghép vấn đề giới trong quá trình rà soát, cập nhật NDC của Việt Nam; kết quả dự án do SNV hỗ trợ tạo việc làm cho người dân địa phương.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬