14/03/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

COP25 và một số vấn đề đáng quan tâm đối với Việt Nam

Nội dung thảo luận tại COP25 có một số vấn đề đáng quan tâm đối với Việt Nam.

Trước hết, đó là yêu cầu tăng kỳ vọng thực hiện Thỏa thuận Paris đối với tất cả các quốc gia ban đầu được hiểu là tăng mức độ cam kết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC. Tuy nhiên, tại Hội nghị các nước đang phát triển đã đấu tranh để có nhận thức chung là tăng kỳ vọng phải bao gồm các cam kết về thích ứng của tất cả các quốc gia và tăng mức đóng góp tài chính của các nước phát triển để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển ứng phó với BĐKH. Đồng thời, yêu cầu các nước phát triển phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về tài chính và giảm phát thải khí nhà kính mà các nước này không thực hiện như đã cam kết trong giai đoạn trước năm 2020. Đây là nội dung phù hợp với quan điểm đàm phán của Việt Nam và các nước đang phát triển khác.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục khẳng định nhu cầu thích ứng với BĐKH là mục tiêu ưu tiên quan trọng, các quốc gia sớm đệ trình Kế hoạch thích ứng quốc gia về BĐKH (NAP); việc cung cấp các nguồn lực tài chính cần cân bằng giữa thích ứng và giảm nhẹ và có xét đến chiến lược, mức độ ưu tiên và nhu cầu của quốc gia.

COP25 kêu gọi các nước phát triển tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH tại các nước đang phát triển; khuyến khích các quốc gia, tổ chức khác đóng góp tài chính tự nguyện như đã nêu tại COP21.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬